[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / dempart / jenny / mewch / porno / shota / wmafsex ]

/flutter/ - A board for polish MLP fans

Flutterchan - Duchowy spadkobierca Magicznej Stajni

Katalog

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 4 obrazków na post.


Wątek administracyjny || Warto odwiedzić: Grayboard RIP [*] - Board anglojęzyczny: /pone/ (NSFW) - Włoski: /gasthejews/ (+18) - Przeglądarkowa gra ponityczna: /compounds/ - Inne deski: #mlp #my-little-pony

File: fbdc7cc397330da⋯.png (97,5 KB, 447x331, 447:331, 1429957759791.png)

 No.19808[Odpowiedź]

Oficjalna clopnitka 4.0

17 postów oraz 15 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19954

File: 1e44c60e6e72e75⋯.png (1,01 MB, 1600x1007, 1600:1007, 207.png)


 No.19956

File: e502ea446fd4ce0⋯.png (532,87 KB, 1280x807, 1280:807, 208.png)


 No.19972

File: 903f1a6c31abd25⋯.png (1,75 MB, 1280x800, 8:5, 209.png)


 No.19981

File: 73ec56008c344b2⋯.png (2,09 MB, 1657x1502, 1657:1502, 210.png)


 No.19987

File: cf47d96d3609c3e⋯.jpg (733,61 KB, 2480x2146, 1240:1073, 211.jpg)
File: ecc9009411517d4⋯.jpg (104,74 KB, 718x960, 359:480, karty.jpg)

 No.19898[Odpowiedź]

A cóż to za karty w środku?

Otwierać czy nie otwierać?

Mogę postować po jednej.

15 postów oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19939

File: c134cf18d5f84de⋯.png (274,4 KB, 681x748, 681:748, 1845300.png)

>>19937

>princess cadance

>już chciej postować że literówka, bo powinno być cadence

>wygugluj dla pewności

>moja mamałyga gdy faktycznie się pisze cadance


 No.19955

>>19939

hahaha patrzcie jaki dzban też nie wiedziałem


 No.19966

teraz dawaj drugą od góry


 No.19985

File: db43044cb3fd2b0⋯.jpg (4,02 MB, 4032x3016, 504:377, IMG_20190325_163354.jpg)

>>19966

A teraz w zamian poproszę o pokazanie karty z sandalfonem


 No.19986

File: 24b2b1f3b470298⋯.jpg (82,85 KB, 504x566, 252:283, 1434397057572.jpg)

>>19985

>zabierz wystarczająco dużo gotówki

ciekawe kto stoi za tą radą
File: 8578925740200b8⋯.png (595,01 KB, 918x1024, 459:512, 1883462.png)

 No.18187[Odpowiedź]

ITT muzyka dla 50% patrycjuszy

140 postów oraz 6 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19948

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.19957

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.19975

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.19983

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.19984

YouTube embed. Click thumbnail to play.
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.12176[Odpowiedź]

Otwieram oficjalną girlakową z shortami jakie wrzucają.

Prawdopodobnie chcą zrobić z tego osobny serial.

103 posty oraz 44 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19976

>>19969

Raczej w technikum ludzie już wiedzą co to jest serotonina albo fale mózgowe, a przynajmniej idee które reprezentują te rzeczy, bo taka wiedza wystarczy żeby zrozumieć takiego szorta. A jeśli wymagasz od ludzi znania naukowych definicji to się nie dziw że nikt nie potrafi ci udzielić zadowalającej odpowiedzi, poczytaj sobie wikipedie zamiast męczyć ludzi

>>19973

>rozmowa o czymś innym niż polityczka i imprezy jest czymś dziwnym

wypierdalaj


 No.19977

>>19976

to było nawiązanie do >>8982

also fajna projekcja z tą polityczką i imprezami, ja na przykład na szkolnym korytarzu gadałem głównie o gierkach, śmiesznych filmikach na joemonster i że facetka z majzy za dużo zadała


 No.19978

File: c1076f6c8e8c70e⋯.png (251,28 KB, 584x576, 73:72, 1725302__safe_edit_edited ….png)

>>19977

A więc mamy nornika.

Wiecie co z nim zrobić, nie?


 No.19979

File: 3474d864ef24ba7⋯.png (3,07 MB, 1446x1764, 241:294, 1948267.png)

>>19978

jak tam twoja sprawa w sądzie?


 No.19982

File: c930b074eee48a0⋯.png (269,76 KB, 732x598, 366:299, 566e27a52fd01c718b6967a428….png)

>>19979

aktualnie tylko cywilna, bo mnie babka podała do sądu za to, że niby wykorzystywałem jej niepoczytalność i przed notariuszem nie była świadoma co robi. Ale ten temat będzie przedmiotem osobnego postępowania karno-sądowego.
File: 1da7d9dc89a9fe4⋯.jpg (179,64 KB, 534x900, 89:150, 1493713088732.jpg)

 No.19980[Odpowiedź]

anon czarnoksiężnik here i właśnie otworzyłem portal do equestrii

zbieram drużynę do ekspedycji, tylko musicie napisać jakie macie umiejętności i przedmioty które pozwolą nam przetrwać

musimy też wstępnie zaplanować możliwe scenariusze, bo z portalu możemy wyjść np. tartarze, komnacie celestii albo w gnieździe changelingów

inb4 ma pan dowód, próbowałem robić zdjęcia portalowi ale są jakieś zakłócenia i nic nie widaćFile: 8b6202e966e0777⋯.jpg (274,73 KB, 564x1791, 188:597, v4.jpg)

 No.18048[Odpowiedź]

no i huj i cześć

406 postów oraz 126 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19941

File: 5c0c54c9c0a8a09⋯.jpg (25,02 KB, 211x295, 211:295, 42.jpg)

komm Luna, mond bauen


 No.19951

YouTube embed. Click thumbnail to play.

to dziś


 No.19952

File: 1029db709f6b9fa⋯.png (219,89 KB, 1013x1024, 1013:1024, 1530499448504.png)

>>19951

u mnie już nie ma śniegu od miesiąca


 No.19953

>>19952

w niektórych miejscach śnieg cały rok jest, więc to o niczym nie świadczy

a pierwszy dzień wiosny dziś i tak i tak


 No.19967

File: 90fd9006f94c28b⋯.png (406,19 KB, 850x773, 850:773, 1531886255226.png)

zabawiajcie mnie
File: ae1a3f31e976461⋯.jpg (62,14 KB, 500x506, 250:253, 34.jpg)

 No.17672[Odpowiedź]

żeby nie zaburzać >dyskusji w sezonowym

215 postów oraz 823 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19961

File: adf769c19cff182⋯.jpg (22,03 KB, 284x300, 71:75, s08e16_6.jpg)

File: 0b349c0b4b47ba5⋯.jpg (54,57 KB, 481x479, 481:479, s08e16_3.jpg)

File: 750ca8f19b0e2ac⋯.jpg (49,9 KB, 500x516, 125:129, s08e16_4.jpg)

File: 63adb7a6be6ad65⋯.jpg (44,97 KB, 500x485, 100:97, s08e16_5.jpg)

4


 No.19962

File: 10e671eae1b809f⋯.jpg (26,12 KB, 316x338, 158:169, s08e16_7.jpg)

File: 268c0dd2818f6f5⋯.jpg (53,25 KB, 500x559, 500:559, s08e16_14.jpg)

File: 4884d859e58bc7e⋯.jpg (55,49 KB, 495x537, 165:179, s08e16_24.jpg)

File: 7baec96de9633f8⋯.jpg (65,93 KB, 500x537, 500:537, s08e16_25.jpg)

5


 No.19963

File: 368d3988ec4c377⋯.jpg (49,18 KB, 500x566, 250:283, s08e16_29.jpg)

File: d0d0b9203b47a60⋯.jpg (38,1 KB, 376x412, 94:103, s08e16_30.jpg)

File: f13d8a02e7377c4⋯.jpg (37,26 KB, 500x520, 25:26, s08e16_8.jpg)

File: 7ee3d7651631185⋯.jpg (31,21 KB, 305x354, 305:354, s08e16_28.jpg)

6


 No.19964

File: 6a3c1f016610cd2⋯.jpg (52,34 KB, 449x451, 449:451, s08e16_19.jpg)

File: 9d87c50f0812560⋯.jpg (52,6 KB, 500x510, 50:51, s08e16_1.jpg)

File: 4031703434f4d9d⋯.jpg (47,18 KB, 431x454, 431:454, s08e16_13.jpg)

File: 976cd7c0984c925⋯.jpg (56,43 KB, 476x509, 476:509, s08e16_16.jpg)

7


 No.19965

File: 0b4030bf437a631⋯.jpg (54,41 KB, 500x460, 25:23, wizabuse.jpg)

File: b7953f9094732fd⋯.jpg (49,14 KB, 444x410, 222:205, s08e16_18.jpg)

File: 7db61544b4af334⋯.jpg (70,92 KB, 500x534, 250:267, s08e16_20.jpg)

8
File: 9f2b87355cf136c⋯.png (241,97 KB, 500x500, 1:1, 1388677269918428490.png)

File: 15832abf0e4f02f⋯.gif (117,3 KB, 501x442, 501:442, Fluttershy Zamulacz.gif)

 No.19950[Odpowiedź]

co można robić z kucykami?

Znalazłem takiego, chyba klaczkę, cały czas przestraszona jest. Rzucam jej piłkę, a ona się boi. Jedzenie daje jej i muszę odejść, bo się boi. Czy mogę spać z takim kucykiem? Co zrobić by się przestała mnie bać?File: 1420291686359-0.jpg (1,65 MB, 1900x1200, 19:12, chrysalis_the_dark_queen_b….jpg)

File: 1420291686359-1.jpg (677,32 KB, 1200x635, 240:127, derpy__s_and_carrot_top__s….jpg)

File: 1420291686359-2.jpg (823,94 KB, 817x1200, 817:1200, nightmare_moon_by_ziom05-d….jpg)

File: 1420291686359-3.jpg (1,13 MB, 1600x1131, 1600:1131, trixie___i_won__t_lie_anym….jpg)

 No.2617[Odpowiedź]

W tym wtt temacie:
Wysokiej jakości artworki z poniaczkami w formie 1 post 1 rysownik + link do galerii.

Zacznę od poniaka polaka
http://ziom05.deviantart.com/gallery/
132 posty oraz 323 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19878

File: 2c1b1db6a2b5260⋯.png (862,42 KB, 724x1024, 181:256, 2.png)

File: 75d2674bb11436d⋯.png (611,42 KB, 724x1024, 181:256, 3.png)

File: c722045e787c78c⋯.png (1,04 MB, 1280x905, 256:181, 4.png)

File: 2bc02cf399c6559⋯.png (976,57 KB, 1280x733, 1280:733, 1.png)

https://derpibooru.org/tags/artist-colon-toisanemoif

bardzo mało znany, a ma mnóstwo ciekawych artów

polecam przejrzeć całą galerię


 No.19943

File: 37963c72439cae2⋯.jpg (950,56 KB, 1920x1080, 16:9, mirror_by_v747_dawcu5i.jpg)

File: 6fb521df8b10dbe⋯.jpeg (561,06 KB, 3000x1500, 2:1, try3.jpeg)

File: 1f3505e0f21a433⋯.jpg (479,01 KB, 3000x1500, 2:1, 65cb99cc251934487c6b843912….jpg)

https://www.deviantart.com/v747

https://derpibooru.org/search/index?q=artist%3Av747

Bardzo ładny, dość osobliwy styl powiedziałbym że TimBurtonowski gdybym się znał na filmach

Prace mocno ekspresywne i groteskowe, czuję że jego styl sprawdził by się idealnie do stworzenia kart tytułowych MLP (ang. title card)


 No.19944

File: 3b2c46defcbfa91⋯.png (4,78 MB, 2000x1333, 2000:1333, the_night_is_young__collab….png)

File: 2ee1b09ce0fc462⋯.jpg (359,57 KB, 766x697, 766:697, angle2_by_v747_dbq2qb5.jpg)

File: 106c4a8a13ba35e⋯.jpg (147,23 KB, 624x904, 78:113, 199.jpg)

File: 03d822215c5a8ed⋯.jpg (173,67 KB, 669x837, 223:279, 3.jpg)

>>19943

also kolaboracja z tym panem >>17816

also polecam zobaczyć jego 3d prace 360°


 No.19945

File: f05246e228fbb76⋯.jpg (526,98 KB, 2500x1500, 5:3, manehattan_police_mare_s6e….jpg)

>>19943

zapomniałem dorzucić 4-ty obrazek


 No.19949

File: 1b50993b484f1fe⋯.jpg (315,48 KB, 776x1024, 97:128, 3.jpg)

File: 696253c766d2424⋯.png (588,51 KB, 735x1024, 735:1024, 2.png)

File: 17a5ce5aa56dc4c⋯.png (865,56 KB, 1280x854, 640:427, 1.png)

File: 8cb0a6f9983f3e4⋯.jpg (192,43 KB, 746x1024, 373:512, 4.jpg)
File: 1407698402891.png (767,95 KB, 962x743, 962:743, Księżniczka Luna.png)

 No.872[Odpowiedź]

Dzisiaj pełnia, nie zapomnijcie złożyć ofiary dla Księżniczki Luny.
Sprawdzę, czy złożyliście.
358 postów oraz 192 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19627

File: b0e2cfe083d5ea4⋯.png (12,37 MB, 3603x4663, 3603:4663, 1922282.png)


 No.19630

File: 28f66ba707505dc⋯.png (132,5 KB, 543x582, 181:194, 1550235913958.png)

>>19627

jutro pełnia jak coś


 No.19631

File: d67df8cf09fa39c⋯.png (148,95 KB, 400x294, 200:147, 1944446.png)

>>19630

IMO już można uznać za otwartą


 No.19646

File: adfa7cb06d25d53⋯.jpg (2,18 MB, 2550x3300, 17:22, 1113977.jpg)


 No.19946

File: 9f7ecae18788a7d⋯.png (158,16 KB, 509x531, 509:531, 1988455.png)
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.9968[Odpowiedź]

ebing vol.2

313 postów oraz 61 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19748

YouTube embed. Click thumbnail to play.

rekap z rana jak śmietana


 No.19857

YouTube embed. Click thumbnail to play.

płaczę za każdym razem


 No.19858

File: ec0e6bea173ae67⋯.png (164,51 KB, 412x519, 412:519, 1436774480315.png)

>>19857

prosto w uczucia


 No.19874

YouTube embed. Click thumbnail to play.

bardzo ładny pixel art


 No.19936

YouTube embed. Click thumbnail to play.
File: 25d916173212cee⋯.jpg (223,83 KB, 500x500, 1:1, konie.jpg)

 No.14698[Odpowiedź]

żeby nie zaśmiecać sezonowego

link: https://cytu.be/r/konie

mile widziane nielogowanie się i cotygodniowa zmiana nicku

231 postów oraz 58 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19848

>>19847

to 22?


 No.19852

>>19848

może być


 No.19926

File: 2093859e8f19652⋯.png (856,09 KB, 1850x2347, 1850:2347, 188622__safe_artist-colon-….png)

Właśnie zaczynam sobie trochę odcinków MLP oglądać, jak ktoś chce to się może przyłączyć


 No.19927

>>19926

o nie to lajrarz


 No.19928

File: e4a1d190c80743a⋯.gif (242,08 KB, 559x294, 559:294, 1542149504940.gif)

ech, sezony 1 i 2 to jednak było coś
File: 6e6e01ad8350a1a⋯.jpg (125,02 KB, 423x391, 423:391, 1551833092269.jpg)

 No.19836[Odpowiedź]

bo kto mi kurwa zabroni ediszyn

na początek proponuję ustalić polską nazwę dla tego dzieła/abominacji

5 postów oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19855

>>19842

aprobuje


 No.19863

File: 400fff9176b52db⋯.png (441,68 KB, 958x784, 479:392, 1552343842661.png)

File: 14008a400fbbaef⋯.png (370,59 KB, 958x784, 479:392, 1552344949904.png)

Może dlatego że lekko pijany, ale gniję jak szalony xD


 No.19872

File: 1be0ff645725a9b⋯.png (175,53 KB, 579x417, 193:139, guwno fantazja.png)


 No.19916

spodziewam się powiewu świeżości po tej nowej serii rucham psa jak sra

>>19846

ten opis jest oficjalny? srogie pope is the guy xD


 No.19924

>>19916

to był oficjalny opis 3 lata temu, teraz już raczej nigdzie nie wisi
File: 88c8837ad5c0dd6⋯.jpg (349,75 KB, 1024x1448, 128:181, generosity_by_wilvarin_lia….jpg)

 No.18660[Odpowiedź]

✩ 🎀 > 𝟤💍𝟣9, 𝓀🌺𝓁𝑒𝒿𝓃𝓎 𝓇🌸𝓀 𝓌 𝓀𝓉ó𝓇𝓎𝓂 𝓃𝒾𝑒 💞𝒷𝓊𝒹𝓏𝑒 𝓈𝒾𝑒 𝓏𝑒 𝓈𝓃𝓊 𝒸𝓏𝓊𝒿𝒶𝒸 𝓏𝑒 𝒸❁𝓈 𝒸𝒾𝑒𝓅𝓁𝑒𝑔❤ 𝒾 𝓂𝒾𝑒𝓀𝓀𝒾𝑒𝑔❀ 𝓅❀𝓁😍𝓏𝓎𝓁❁ 𝓈𝒾𝑒 𝓃𝒶 𝓂𝓃𝒾𝑒, 𝓃𝒾𝑒 😍𝓉𝓌☯𝓇𝓏𝑒 ♡𝒸𝓏𝓊 𝓌𝒾𝒹𝓏𝒶𝒸 𝓁𝑒𝓏𝒶𝒸𝒶 𝓃𝒶 𝓂𝓃𝒾𝑒 𝑅𝒶𝓇𝒾𝓉𝓎, 𝓇𝓏𝓊𝒸𝒶𝒿𝒶𝒸𝒶 𝓃𝒶 𝓂𝓃𝒾𝑒 𝓈𝓌🌸𝒿𝑒 𝓊𝓇💗𝒸𝓏𝑒 𝓈𝓅💙𝒿𝓇𝓏𝑒𝓃𝒾𝑒, 𝓃𝒾𝑒 𝓏𝒶𝓉𝓀𝒶 𝓂𝒾 𝓀☯𝓅𝓎𝓉𝓀𝒾𝑒𝓂 𝓊𝓈𝓉, 𝓏𝒶𝓉𝓇𝓏𝓎𝓂𝓊𝒿𝒶𝒸 𝓀𝓇𝓏𝓎𝓀 𝓂😍𝒿𝑒𝑔💮 𝓏𝒶𝓈𝓀❀𝒸𝓏𝑒𝓃𝒾𝒶, 𝓃𝒾𝑒 𝓅😍𝓌𝒾𝑒 ❝ 𝒵𝒶𝓌𝓈𝓏𝑒 𝓅𝓇𝒶𝑔𝓃𝑒𝓁𝒶𝓂 𝓉𝑒𝑔😍 𝓉𝒶𝓀 𝓈𝒶𝓂❁ 𝒿𝒶𝓀 𝒯𝓎❞, 𝓅☯ 𝒸𝓏𝓎𝓂 𝓃𝒾𝑔𝒹𝓎 𝓂𝓃𝒾𝑒 𝓃𝒾𝑒 𝓅💙𝒸𝒶𝓁𝓊Post za długi. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jego pełną treść.

 No.18663

najlepszy w tym roku mode przypierdol


 No.19917

>>18660

jej odsłonięte krocze sprawia że czuję się dziwnie
File: bdb3e00225568e4⋯.jpg (276,88 KB, 2000x1500, 4:3, 86565__safe_artist-colon-m….jpg)

 No.19732[Odpowiedź]

Pierwszy teaser ostatniego sezonu wypuszczony, data premiery w kwietniu, otwieram ostatni oficjalny sezonowy generał

https://www.youtube.com/watch?v=fR8ZXSYtDSw

>It's the beginning of the end

🆔

5 postów oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.19810

czekaj, od kiedy bolec ma skrzydła?

t. nieoglądający


 No.19811

>>19810

jak i tak nie oglądasz to po co ci to wiedzieć?


 No.19871

File: 1b9f55d44192131⋯.png (Schowaj obrazek, 835,54 KB, 2371x1513, 2371:1513, 1551753482363.png)

>>19809

>czas wziąć los we własne kopyta


 No.19889

File: f0cebb5325d83b5⋯.png (135,9 KB, 575x395, 115:79, to retire.png)

ale to będzie chujowe, przecież Celestia jest jeszcze młoda

patrzcie z jaką miną mówi o emeryturze, zupełnie bez godności, haha porzucę to co się liczy i będę uprawiać ogródek, święty spokój to to o czym zawsze marzyłam a królestwo było tylko tak se z konieczności

nie mogłaby levelupować i odpłynąć na zachód jak w tolkienie?

nie mówiąc o Lunie co dopiero wróciła z wygnania

boję się że lepiej tego nie oglądać


 No.19890

>>19889

>sagowanie jakościowym postem

yszty kurwo

also

>opuszczanie przejażdżki przed finałową stacją

bardzo proszę tego nie robić
Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / dempart / jenny / mewch / porno / shota / wmafsex ]