[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / ausneets / chicas / frz / general / leftpol / strek / sw ]

/egy/ - Edgyptians

صور امك كلها هنا
Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 4 per post.


Rules . Catalog . Chat

File: 2c7988fd66757c8⋯.png (132.48 KB, 2000x3000, 2:3, 2000px-Feminism_symbol.svg.png)

 No.239092

الديموقراطية نتائجها كارثية في الشرق الاوسط

 No.239094

فعلا يا أنون مفيش دولة ديمقراطية أستمرت فى الشرق الأوسط.


 No.239101

Ok


 No.239102

Fukin sandniggers


 No.239124

أحنا محتاجين نبقى دول اشتراكية ديكتاتورية. بس يكون الي ماسك حد بيفم و فعلا قلبه على الناس و البلد و مش بيعرص لأمريكا و السعودية و اسرائيل. يروح لامم كل الأخوان و أي حد كان جزء من الفسلد في اليلد و يترصوا و يتضربوا بالنار واحد واحد. أو يتشنقوا عشان الرصاص غالي و عددهم كبير فشخ و ميستاهلوش نضيع عليهم ammo. كمان لو طبق light eugenics program. هيبقى الموضوع كمل.

من الآخر احنا محتاجين kim jung un مصري.


 No.239131

>>239124

إنت يا في إعدادي يا فوق الستين، مفيش حد برا التصنيف ده ساذج نيك كده


 No.239137

نحتاج السعودية تحكم كل الدول العربية


 No.239138

>>239131

احا كنت داخل اكتب نفس الreply والله


 No.239158

File: 5cf9bb0e47124c1⋯.png (408.79 KB, 599x524, 599:524, tn6ogtlksg3z.png)


 No.239193

File: 1adab893ee13041⋯.jpg (27.04 KB, 500x375, 4:3, IMG_20180128_085909.jpg)


 No.239257


 No.239277

File: b1237d6b0da03b1⋯.jpg (1.3 MB, 2295x1362, 765:454, DDR-Museum-Null-Euro-Schei….jpg)

>>239138

>>239124

إتنين بإختصار ولاد متناكة مبيفهموش أي كسم حاجه، إشتراكية مين يا خول يا ابن الخول انت وهو يلا يكسمك من هنا.

>>239092

كسم الديموقراطية، الشعوب جاهلة، منعدمه ثقافياً، لما تقلي فلاح معاه إبتدائيه له صوت زي دكتور جامعي (تفكيره إحتمال كبير يكون نفس تفكير الفلاح ابن المتناكه) يبقى كسم الديموقراطية.

الناس مبتفهمش حاجه وماشيين بعواطفهم.

الجهل هيفضل يولد جهل، والإعلام هيفضل يغسل دماغ الناس، عُكاشة وأحمد موسى وعمرو أديب ولميس الحديدي هيفضلو يعرصوا، على غرار تعريص ولاد المتناكه السابقين لمشاريع وهمية زي مشروع توشكا بتاع مُبارك، كسم الإعلام على كسم الفلاحين ولا الكلب، على كسم الديموقراطيات.

المشكله إن أي حد بيربط "النتائج الكويسة" بالعلمانية أو الديموقراطية إلخ، وشايف إن لو دا أتظبط وضفناه الكل هيتظبط، ومفيش حاجه اسمها كدا او في مكون سري للموضوع.

الناس دايماً هيفضلو أغبيا وبيتضحك عليهم، وحتى في دول ديموقراطية من الطِراز الأول زي المملكة المُتحدة أو فرنسا، أو الطراز السابع والعشرين زي تركيا، كله على قفا الجهله ولاد المتناكه الي ميستحقوش صوت إنتخابي.

Guess أي الحكومات شعوبها أكثر ثقه فيها؟

الصين والإمارات.

دكيتاتوريات.

وكسم الإتنين الإشتراكيين الي فوق تاني.


 No.239287

>>239124

او بس محتاجين نعمل كدة فى الناس اللى زيك اللى بتبص للدنيا من خرم طيزها مش بس من منظور واحد.
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / ausneets / chicas / frz / general / leftpol / strek / sw ]