[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / fascist / fit / leftpol / newbrit / sonyeon / sw / vichan ]

/egy/ - Edgyptians

صور امك كلها هنا
Email
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 4 per post.


Rules . Catalog . Chat

File: af053040e18a7b5⋯.jpg (55.33 KB, 604x604, 1:1, privately.ru_15056055631.jpg)

File: ede497319609515⋯.jpg (200.17 KB, 1258x1006, 629:503, 2k4n12l4n24.jpg)

File: cd07ca5f4a24d61⋯.jpg (51.46 KB, 900x679, 900:679, lasmdlasdm232.jpg)

File: b2d9b28fcec9982⋯.png (789.05 KB, 786x442, 393:221, d5f63f41-0c90-4ace-a710-b4….png)

 No.238947

نفسي مصر ترجع للحكم الملكي و نبقي ارستقراطيين نظاف و الفلاحيين يبقو العبيد بتوعنا ياخي كسم عبدالناصر

 No.238949

الأرستقراطيين كانوا كلهم مستوردين من الملك لأصغر واحد، والبيزنتس كانوا مصريين


 No.238952

File: f29380319000993⋯.png (28.54 KB, 204x161, 204:161, ClipboardImage.png)

File: 2b52726d5598b34⋯.png (65.04 KB, 454x147, 454:147, ClipboardImage.png)

File: faa167afb285296⋯.png (58.03 KB, 387x156, 129:52, ClipboardImage.png)


 No.238953

File: bc182ffcf434b38⋯.jpg (6.9 KB, 310x166, 155:83, cd07ca5f4a24d6134f15e7e17b….jpg)


 No.238954

الميزه الوحيده إن البلد هيكون ليها صاحب وعاوز يحافظ عليها لنفسه ولولاده

أي حاجه قطاع عام بتبقي فاشله عشان مفيش اهتمام علي عكس القطاع الخاص اللي بتبقي حاجه ملكك وعاوز احسن حاجه ليها ومش هتسمح لأي ابن متناكه يسرق فيها


 No.238972

كسم النظام الملكي والارستقراطيين على كسم الفلاحين


 No.238978

انت جدك كان باشا /بيه/تركي/يواب السرايا ؟


 No.239018

>>238954

مصر طول عمرها بلد محتلة واول ما استقلت خربت


 No.239091


 No.239107

>>238972

>>239091

امال انتو عايزيين ايه


 No.239174

>>239107

عاوز انيك


 No.239189

>>238947

حتبقي فلاح ماشي حافي يابن اللبوه


 No.239192

>>239189

مش كل الناس اصلهم فلاح نجس زيك يا انون

وعلى فكرة التعليم بقى مجاني من قبل عبد الناصر. الملك كان بس ضد ان التعليم الجامعي يبقى مجاني وده الصح. التعليم الجامعي مش لاي حد. الجامعات عندنا بتطلع ملايين الحمير سنويا ولا ليها اي لازمة. وعبد الناصر او اي حد من شلة الخولات اللي حواليه لو قدم في الجيش والشرطة النهاردة هيتطرد من عالباب واخرهم يبقوا امناء شرطة لان اهاليهم كانوا دون المستوى.

دول اوروبية كتير كانت تحت الحكم الملكي واتحولت للديمقراطية بتحضر وسلمية. كان عندنا حياة سياسية والجيش قضى عليها تماما.


 No.239205

>>239192

انت فاكر نفسك حتبقي باشا و امك بتتناك من الانجليز

بالعكس حتبقي فلاح حافي وبتتناك في الزريبه انت و امك و ابوك من اقل خفير في عزبه الباشا اللي حتبقوا شغالين فيها كلكوا

اديك دلوقتي داخل علي انونيمس بورد و قاعد علي طيزك محدش بيشغلك في الارض بلقمتك و بتترحم علي ايام كل معلوماتك عنها مشكوك فيها

سيبك من الهرى ده يا متناك و فكر ازاي تعيش زمنك


 No.239215

>>239205

مش كل الناس اصلهم فلاح نجس زيك يا انون

والانجليز اللي بتشتهم هما اللي سمحوا لعبد الناصر يحكم مصر, وبعدها فشخ مياتين امها ديون وحروب واشتراكية

>really_makes_you_think.jpg

نسبة الفلاحين والجرابيع اللي زيك كانت هتبقى اقل لو الحكم الملكي استمر

لان المسار كان صح

جه عبد الناصر وخلى كل حاجة ببلاش

والجربوع لما اللي زيك لما تديله الحاجة ببلاش مش بيتقدم ويستقل, بيبلطج ويزرط جرابيع زيه


 No.239224

>>239215

بص يا فلاح يابن اللبوه

انا ملاحظ انك عايش في خيالات واحده عندها 90

سنه و فاكرة تفسها وهي صغيره كانت عايشه في سرايا و ملكه جمال

في حين انها كانت عايشه في بيت طين ملوش سقف و لما بتركب القطر بيجيلها دوار بحر

ملكيه ايه يا شحات ، ده انت مسكت الاي فون لما ابوك باع الفدان اللي بني عليهم في الثورة يا فلاح يا امعه ، نت فاكر علق زيك كان هيبقي حظه احسن في الملكيه ، كنت هتبقي علق برده و كبيرك كنت هتشتغل محصل بابتدائيه في سرايه الباشا اللي سرقه جدك ايام عبدالناصر و خلاك دلوقتي تلبس براندات انت و اشكالك و تغرقولنا البلد سرسجيه

وبرده حترجع فلاح ماشي حافي يابن اللبوه


 No.239225

>>239224

السادات اللي عمل انفتاح وخلاه يليس براندات مش عبد الزفت btw


 No.239226

File: 200e2490c508bc5⋯.jpg (273.33 KB, 978x1178, 489:589, 04866284.jpg)

>>239224

>لسه فاكر كل الناس اصلهم فلاح نجس زيه


 No.239237

وايه الفرق؟

الملك غيرو اسمه بقي اسمه رايس


 No.239247

>>239237

>مش عارف الفرق بين النظام الملكي والنظام الجمهوري


 No.239258

>>239247

>فاكر اننا نظام جمهوري فعلا


 No.239262

>>239258

>فاكر اني فاكر اننا في نظام جمهوي فعلا


 No.239264

File: 6c732a60d575040⋯.jpg (51.02 KB, 855x495, 19:11, 9.jpg)

نعمل وحدة مع السعودية ويبقى السيسى ملك وحمودى ولى عهد(الدب الداشر)


 No.239308

>>239247

عارف بس اقصد انن بالحالتين مش هتختار مين يحكمك ولا هتختار مين بيحط القوانين

فالحالتين انت مجرد عبد


 No.239663

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>this is egypt in the 1930s

احا يا جماعه القاهره كانت عامله زي لندن و باريس ايه اللي حصل


 No.239664

>>239663

من غير تعريص لأى حد

ناصر كان رامى الإخوان فى السجون و حاطط مصر على طريق العلمانية, ناصر كان أشتراكى بس كان ضد الكوميونيزم الكاملة, بس السياسات الإشتراكية بتولد اشتراكيين و شيوعيين و طبعا أيامها كان فى أيديولوجية جديدة غير الرأسمالية بتاعت الاستعمار و أيامها مكانش فيه حقوق عمال و كدة و الناس كانت شايفة الرأسمالية زي الإقطاعية كدة شوية باشوات بيعاملهم زى العبيد

طبعا الاشتراكية دمرت الاقتصاد, لما السادات جه كان عايز يلف الناحية التانية و يبقا فى فريق أمريكا مش السوفييت, بس كان محتاج قاعدة شعبية يمينية و ملقتهاش غير عند الإخوان, و ابتدا يسمى نفسه الرئيس المؤمن و محمد أنور السادات بدل أنور السادات حاف

و أيامها السعودية أكتشفت البترول و فى عمال مصريين كتير راحوا السعودية , راحوا مسلمين عاديين رجعوا وهابيين بس كدة هى دي القصة كلها


 No.239689

>>239663

كسمك على كسم النظام الملكي ساعتها البلد مكانتش بتاعتنا وكان اخرك تفضل شغال خدام لواحد ابن شرموطة لمجرد انه من العيلة الملكية


 No.239697

>>239689

ابو عبد الناصر كان خدام مين؟

عبد الناصر كان خدام مين؟


 No.252733

test
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / fascist / fit / leftpol / newbrit / sonyeon / sw / vichan ]