[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / choroy / cyoa / kc / leftpol / mde / vg / zenpol ]

/egy/ - Edgyptians

صور امك كلها هنا
Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 4 per post.


Rules . Catalog . Chat

File: 50e025c29be313c⋯.jpg (131.31 KB, 960x960, 1:1, 24125602_1470076843111533_….jpg)

File: e38a143beaff6bc⋯.jpg (71.29 KB, 1080x1080, 1:1, 23969863_1986117371668697_….jpg)

File: 93cf49a25e236c5⋯.jpg (175.63 KB, 1080x1080, 1:1, 23417349_189958094905053_5….jpg)

File: fb24ec54bb9fa31⋯.jpg (103.92 KB, 720x818, 360:409, 23279741_1486574031391601_….jpg)

 No.235093

معلش اصل لازم نعملهم ثريد لوحدهم عشان نفرقهم من اللي بيروحو مراسي و هاسيندا ياخي يلعن ام العنصريه

 No.235094

File: 3d94a6a568b47ed⋯.jpg (138.63 KB, 750x900, 5:6, 23348208_166092050643507_1….jpg)

File: 7f613b99bb032e9⋯.jpg (100.38 KB, 1080x1080, 1:1, 20968891_128356241121951_7….jpg)

File: 2710debdff7f106⋯.jpg (37.96 KB, 480x480, 1:1, 22794054_500720960294944_1….jpg)

File: d6d8939fd3ed6c7⋯.jpg (111.53 KB, 750x937, 750:937, 22351584_556099731388392_4….jpg)


 No.235095

File: 92845a994101720⋯.jpg (130.64 KB, 960x1200, 4:5, 25005158_528065840889562_6….jpg)

File: c04f25e09bc38a3⋯.jpg (147.31 KB, 1080x1350, 4:5, 23825088_1032161690260234_….jpg)

File: 8155db1e662307a⋯.jpg (132.54 KB, 750x750, 1:1, 22860462_139788646668309_4….jpg)

File: d3d9d511ee4856a⋯.jpg (70.61 KB, 750x750, 1:1, 22277454_1554643184596786_….jpg)


 No.235097

File: 6b289a8aabfc946⋯.jpg (100.59 KB, 750x750, 1:1, 23498311_975552885917133_9….jpg)

File: 1c1c36f5fa858df⋯.jpg (83.15 KB, 750x750, 1:1, 23967467_524890424512050_6….jpg)

File: fd4597b6d77ea8b⋯.jpg (79.24 KB, 720x893, 720:893, 25021787_174398316644017_7….jpg)

File: 6bb64bcf8b505d9⋯.jpg (64.58 KB, 720x857, 720:857, 26186523_544494442579078_4….jpg)


 No.235101

>>235095

اخر صوره فشختني ضحك

هي واقفه كده ليه


 No.235110

الفقراء احباب الله 💓

إله سرسجي فشخ


 No.235111

>>235095

اول واحده دي صوره ولا حقيقيه؟

شبه شخصيات archer


 No.235117

>>235111

عدسات

مكياج بالهبل لدرجه ان حواجبها مبقتش باينه

حطه روج بمبي زي الاطفال

حطالي احمد علي خدودها عشان يبقي شكلها كيوت

محجبه صلعمه و فنفس الوقت لابالي بنطلون ضيق

زائد شكلها متصوره فالحمام باين

بس يا مقرف انا حرجع


 No.235132

>>235093

>>235095

البانتي عامل خط على البنطلون جميل نيك <3


 No.235218

هو انا ليه بحس ان البنات اليومين دول كلهم قطعية واحدة , او شكل واحد

كأنهم نفس خط الإنتاج بس editions مختلفة؟


 No.235224

>>235218

عشان جواز القرايب يا انون. اغلبهم اهاليهم ولاد عم واتجوزو


 No.235234

>>235224

مش شرط يكونوا قرايب، طريقة اللبس والبوهية وبالذات الطرحة بيفرضوا شكل الخرى الى بتشوفوا فى الشارع


 No.235462

File: c447e23aeb532ca⋯.mp4 (11.39 MB, 480x360, 4:3, videoplayback (1) (online-….mp4)


 No.235471

>>235462

مش عارف الحقيقة أحدد احساسي تجاههم

هل هم مثيرين للشفقة ولا احسدهم

بس اظن ان حياتهم بتبقى صعبة بنت متناكة


 No.235481

>>235462

بيتباعوا فين دول يا أنون؟

الست أم عيون رمادي أما قامت في آخر الفيديو صدمتني بكرشها


 No.235539

>>235471

تحسدهم على إيه يا انون ؟


 No.235582

>>235539

>>235471

تحسدهم على ايه فعلا

دانا بقالي فتره كبيره محدش صعب عليا كدا

وانا عامل فيها قلبي حجر ما بيصعبش عليا حد


 No.235792


 No.235834

>>235097

retarded


 No.237442

File: ba43a5b2775149b⋯.jpg (74.36 KB, 720x736, 45:46, 26066243_538524303176655_2….jpg)

File: 0caabebdebdecdf⋯.jpg (38.36 KB, 480x524, 120:131, 28427445_153609751993600_3….jpg)

File: 4a8f0e9a70d20f6⋯.jpg (94.69 KB, 750x937, 750:937, 21827424_129848107666493_2….jpg)

File: c397deaf7ae172f⋯.jpg (88.38 KB, 738x738, 1:1, 21569416_1824757707815097_….jpg)

يا ريت نزود التفاعل فالثريد ده يا شباب


 No.237508

File: cf30c80e3d960ac⋯.jpg (36.09 KB, 960x419, 960:419, 002.jpg)

File: aaa4a60cac702c4⋯.jpg (70.26 KB, 658x954, 329:477, 003.jpg)

File: 7509fcf3028f7f5⋯.jpg (79.35 KB, 600x960, 5:8, 001.jpg)

.


 No.237509

File: 986db1a51359c72⋯.jpg (49.26 KB, 640x640, 1:1, 4.jpg)

File: 52bf54f48cde0e1⋯.jpg (62.28 KB, 640x640, 1:1, 5.jpg)

File: cb8dfd4044ba820⋯.jpg (104.85 KB, 879x682, 879:682, 6.jpg)

File: fa8974ff1b48cdf⋯.jpg (99.44 KB, 802x960, 401:480, 7.jpg)


 No.237510

File: f524bff0c8accf4⋯.jpg (38.32 KB, 720x720, 1:1, 1.jpg)

File: ccd3b5a4a3427fb⋯.jpg (45.01 KB, 399x573, 133:191, 2.jpg)

File: cdf5d82974180a4⋯.jpg (135.69 KB, 665x1109, 665:1109, 3.jpg)

.


 No.237766

File: d955cc37ecc1326⋯.jpg (Spoiler Image, 39.79 KB, 720x720, 1:1, 28782782_2112678638968082_….jpg)


 No.237768

>>237766

اللهم احفظنا


 No.237841

>>237766

احا


 No.237862

>>237766

احا كس ام الرعب


 No.237877

>>237766

سبويلر يابن العرص، يلعن كسم اللى عرفك سكة البورد.


 No.239016

فيفي محمد is my spirit animal


 No.239056

jerkedحد

ع الصور دي ؟

انا بحب المحجبات نيك بس دول محجبات سرسجية و حاسس ان زبي هي confuse

نيك


 No.239064

>>239056

مبحبش حاجة أكثر من الشراميط "المحجبات", سيبك من أى حاجة ولافيتيش لو أتلايمت على واحدة فيهم هغتصبها وأمسح بوشها الأرض..

بس لأ مضربتش عشرة على الصور دى يا أنون, والثريد ضعيف, الواحدب يشوف حاجات أنيل وهو ماشى فى الشارع.


 No.239074

>>239056

>انا بحب المحجبات نيك بس دول محجبات سرسجية و حاسس ان زبي هي confuse

طب ماتدخل ثريد المحجبات السيكسي مثلا


 No.239079

>>239064

انا اظن ان اللي فيا religious fetish

بحب المحجبات و المنقبات و الراهبات و طبعا فانتازي المسيحية مرتجة الأرداف و اليهودية اللي بتتفشخ مضاجعة م المسلم

فا الصور دي مجرد صور بنات عادية ب نص طرحة و مش هترضي الفيتيش .. معاك حق اني مجيبش ع ال

corrupted versions of hijabis دول

>>239074

دخلته بس معظمه برضو بنات لابسة طرحة و فيزون

فين البنات بتاعت 2007 .. الجيبة البني و

الtop

الليكرا .. اللي كان بيبين الرومانتين المكورين و يعرفك لابسة برا ولا لا ... و يشف العرق و انتصاب الحلمات لو هايجة

اللبس و المكياج الرخيص اللي يبرز الستايل البلدي اللزييييز

دلوقتي بقى انستا و بنات مقرفة شبه الشيميلز بفلاتر كلاب و كسم الكوك بلوك


 No.239086

>>239079

اسمه blasphemy fetish I guess


 No.239162

http://alkhabar.mediamasr.net/2016/08/bb2-club.html

معلش الموقع الخرا مش مخليني احمل الصور و مش فاضي ادور اعملها ازاي


 No.239176

>>239086

دا تقريبا فيتيش ازدراء الدين

او satanic rituals

مش بدقة اللي I'm into


 No.239180

>>239162

كس ام البيئنة والسرسجة والميكاب الرخيص


 No.239181


 No.239188

>>239162

هو ليه مافيش ولا وحدة فيهم وشها حلو؟ يا ترى ايه اللي لم الجينات بنت الوسخة دي على بغض؟
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / choroy / cyoa / kc / leftpol / mde / vg / zenpol ]